Nabór wniosków w ramach III osi priorytetowej POPC Działanie 3.1 i 3.2

 

Informujemy, iż Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 aktualnie prowadzi konkursy na dofinansowanie projektów w ramach III osi priorytetowej POPC "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa".

 

Niniejsza aplikacja jest skierowana do wnioskodawców, którzy zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie projektu finansowany ze środków III osi POPC, w ramach następujących działań:

3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"

Wnioski można składać w terminie: od 4 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r. w okresie trwania poszczególnych rund konkursowych:

I Runda – od 4 września 2017 r. do 3 października 2017 r.
II Runda  – od 4 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r.
III Runda – od 4 listopada 2017 r. do 3 grudnia 2017 r.
IV Runda – od 4 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r.
V Runda  – od 4 stycznia 2018 r. do 3 lutego 2018 r.
VI Runda – od 4 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
VII Runda – od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.
VIII Runda – od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r.

► Przejdź do ogłoszenia o konkursie

► Instrukcja użytkownika aplikacji


3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" (Centrum Mistrzostwa Informatycznego)

Wnioski można składać w terminie: od 28 lutego 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. 

► Przejdź do ogłoszenia o konkursie